HemNyheterJubileumsfest i Bäckebo då Röda Kors-kretsen fyllde 90 år

Jubileumsfest i Bäckebo då Röda Kors-kretsen fyllde 90 år

Rödakorskretsen Bäckebo-Alsterbro hade jubileumsfest söndagen den 20 oktober, då kretsen firade sina 90 år. Många hade mött upp i Bäckebo församlingshem, där deltagarna bjöds på bland annat samkväm och underhållning av Håkan Trio.

En av stöttepelarna i kretsen, som sedan sex år även omfattar Alsterbro, har otvivelaktigt 87-årige Bert Jonsson varit. Han valdes till ordförande i början av 1960-talet och innehade denna post under mer än 50 år.

Som mest hade kretsen imponerande 302 medlemmar, vilket var fallet 1963, medan det i dagsläget i alla fall rör sig om 98 medlemmar. Det var också Bert Jonsson, som tog initiativet till att kretsen skulle vara med i Kupan i Nybro. En lördag i månaden ställer kretsen för övrigt upp i Kupan.

Det finns en del verkliga trotjänare i Rödakorskretsen som Ejvor Eriksson, Monika Johansson och Wim Bengtsson, vilka samtliga har varit medlemmar sedan 40-talet år

Veteranerna Ejvor Eriksson och Monika Johansson tog del av skärmutställningen vid 90-årsfesten.

Många aktiviteter

–Vi har en rad aktiviteter och delar varje år ut midsommarblommor till våra pensionärer, som även bjuds på jultallrik. Bäckebo marknad är en säker inkomstkälla, då vi varje år säljer massor av lotter i samband med marknaden. En mångårig tradition är julfesten på trettondag jul, som brukar samla gott om deltagare, säger Gull-Britt Johansson i Röda Korskretsen.

I samband med jubileumsfesten talade ordförande Ann-Charlotte Andersson, som, då tog upp Röda Korsets insatser i ett större perspektiv, men kom givetvis också in på vad som händer på det lokala planet.

Fullt upp med köksbestyren hade Birgitta Jonsson, Ann-Charlotte Andersson och Wim Bengtsson i samband med Röda Korsets 90-årsfirande.

Uppvaktningar

Från Madesjö-Nybrokretsen gratulerade Ella Vilnersson samt Kupankretsen i Nybro, som representerades av Birgit Andersson, vilka hade med sig blommor.

Vid jubileumsmåltiden bjöds deltagarna på mat samt tårta och kaffe. Det blev i alla avseenden en lyckad 90-årsfest i Bäckebo med idel glada festdeltagare.

Bland jubileumsdeltagarna i Bäckebo fanns Ingegerd Lagerkrantz, Birgit Andersson och Ingrid Franzén. 

INGVAR GUNNARSSON

POPULÄRT