HemNyheterNora och Zain var med och tog första spadtaget för nya Västerängsskolan

Nora och Zain var med och tog första spadtaget för nya Västerängsskolan

Måndagen den 8 maj togs det symboliska första spadtaget för nya Västerängsskolan. På området hade elever, lärare, rektorer, representanter från Nybro kommun, politiker, entreprenörer och intresserade Nybrobor samlats för att medverka vid det historiska ögonblicket.

Det var Christina Davidson, (kommunstyrelsens förste vice ordförande) Jimmy Rudelius (förvaltnings- och skolchef) Hans-Fredrik Helldahl, (regionchef Skanska) Andreas Paulsson (projektchef Nybro Brunn) som tillsammans med skolans yngsta elev Zain Al Zoubi (F-klass) och äldsta eleven Nora Lindahl (åk 2) satte spaden i marken och förklarade skolbygget i gång.

Jimmy Rudelius (förvaltnings- och skolchef), Christina Davidson, (kommunstyrelsens förste vice ordförande), Hans-Fredrik Helldahl, (regionchef Skanska) och Andreas Paulsson (projektchef Nybro Brunn) tillsammans med skolans yngsta elev Zain Al Zoubi (F-klass) och äldsta eleven Nora Lindahl när första spadtaget till nya Västerängsskolan togs.

Därefter fick eleverna på Västerängskolan gjuta sina händer i betong som sedan ska bli ett konstverk till nya skolan och avslutningsvis fick alla varsin piggelinglass. 

Sydöstra Sveriges mest hoppfulla och hållbara skola

Skolan byggs med hållbarhet och miljö i åtanke. Maskiner och transporter använder fossilfritt HVO-drivmedel. Byggmaterial består till största delen av trä, vilket också kommer bli synligt inne i skolan. Gjutning sker med klimatförbättrad betong, också kallad grön betong, som ger cirka 30 % lägre utsläpp av koldioxid jämfört med vanlig betong. Det är ett steg på vägen i den pågående utvecklingen mot ett mer klimat-neutralt byggande. En solcellsanläggning med kapacitet på 100kW byggs på ett av taken. Den motsvarar ungefär 40% av den förväntade fastighetselen.

Inflyttning om två år

Inflyttning i skolans nya lokaler är planerad till augusti 2025. Här kommer då finnas plats för cirka 350 elever. Det blir en ny, större F-6 skola med två paralleller samt en tillhörande idrottshall och ett skolkök som kommer klara tillagning för 400 personer.

Under byggtiden går Västerängsskolans elever i ersättningslokaler vid Åkrahällskolan och Fagerslättsskolan.

POPULÄRT