HemMånadens TårtaTårta till omtyckta sjuksköterskan Marcus

Tårta till omtyckta sjuksköterskan Marcus

Augusti månads första tårta går till sjuksköterskan Marcus Andersson, som arbetar på Strandvägens särskilda boende i äldreomsorgen.

Motiveringen för Marcus lyder:

”Marcus sköter sitt arbete på ett sätt som gör att både farmor och vi anhöriga känner oss trygga. Han har en förmåga att lyssna på de äldre och tar dem på allvar. Han ser vad som behöver göras för att personen ska må så bra som möjligt. Även om man är gammal så skall man ha livskvalité och ha rätt till sjukvård”.

 Det som nominerat Marcus är Viola Petersson, hennes dotter Marita Petersson och barnbarnet Lenitha Petersson.

– Vi tycker mycket om all personal på Strandvägen, men Marcus är speciell. Han har en förmåga att lyssna mycket och få alla att känna sig lika viktiga. Tyvärr skall han sluta sin anställning här i Nybro för att jobba i Kalmar. Men med denna tårta vill vi också visa den uppskattning för det han gjort för oss och många andra i Nybro samt hoppas att han söker sig tillbaka till oss igen, säger Lenitha.

Marcus blev mycket glad över tårtan som han skall dela med sina kolleger.

– Jag har trivts jättebra här i Nybro, men nu har jag fått en tjänst på länssjukhuset i Kalmar inom hjärtmedicin där jag kommer fortsätta att arbeta, säger Marcus.

POPULÄRT