HemNyheterUnik trafiklösning i Nybro: Datum-enkelriktning i city!

Unik trafiklösning i Nybro: Datum-enkelriktning i city!

Nybro blir först i landet med Datum-enkelriktat!

Efter att Storgatan öppnats igen för biltrafik så har en arbetsgrupp på kommunen jobbat med att utveckla biltrafiken i centrum ytterligare. Allt tyder nu på att Nybro blir först i landet med Datum-enkelriktning av stora delar av centrum.

• Vi öppnade ju Storgatan igen för att gynna och underlätta för centrums butiker, säger Avrilo Primo, konsult som jobbar med biltrafiken åt kommunen. Avrilo har tidigare lagt om trafikflödena i sin hemstad Verona i Italien och har också jobbat med de nu ganska trånga kanalerna i Venedig, som är enkelriktade sedan 2014.

  • Men så fort man använder ordet ”gynna” i en kommun så måste man vara absolut rättvis, och den stora diskussionen har ju varit om Storgatan ska ha färdriktning västerut eller österut. Vårt nya förslag tillfredställer alla på ett mycket rättvist sätt.

Förslaget är en blandning av enkelriktning och datumparkering. Så här går det till:

kommunen sätter upp elektroniska trafikskyltar både på östra och västra infarten till enkelriktningen, så att skylten lätt kan ändra budskap.

Udda veckor är Storgatan enkelriktad österut, alltså mot Kalmar. Jämna veckor är den enkelriktad åt andra hållet.

Bytet sker kl 02.00 natt mot måndag, och bilar som är parkerade i fel färdriktning ska parkeras om senast kl 08.00 måndag morgon.

Informationsskyltarna vid infarterna kommer också att ändras, så man påminns om vilken vecka det är.

• Resultatet i Verona var att den tobakshandlare i början av enkelriktningen som fick bättre dagskassa när hans butik var den första man såg, fick lite sämre när han låg i slutet av enkelriktningen. Men sammantaget höjdes faktiskt omsättningen! Folk trivdes och tyckte det var enkelt att förstå.

Två förslag till

Den kommunala arbetsgruppen har utvecklat två förslag till som inom kort ska upp i Kommunstyrelsen. Det är mycket troligt att de går igenom.

  • Nybros handelscentrum är ju faktiskt större än bara Storgatan, så rättvisan blir ännu större om vi utvidgar enkelriktningen. I första hand räknar vi med att vägen förbi Fagervallen mot Dr Sandbergs gata får samma datum-enkelriktning. Och för bilister som kommer från andra hållet blir det lättare att hitta rätt om enkelriktningen börjar redan vid Kalmar-rondellen. Då har vi fått till ett komplett och mycket enkelt system.
  • Det andra förslaget handlar om cyklister. De kör åt alla håll och skapar oordning i centrum. Därför stänger vi Storgatan för cyklar vissa tider. Man räknar med att cykelåkning blir tillåten vardag 10 till 11.30 och 14 till 15.30. Lördagar bara före 11, men däremot öppet för cyklar hela söndagen.
  • Jag tror cyklisterna snabbt lär sig, egentligen är det ju människor som har all tid i världen. Är man stressad cyklar man väl inte, säger Avrilo.

Datum-enkelriktningen införs från den 1 april, och provperioden blir sex år. De övriga förslagen är planerade att kunna genomföras i juni 2016.

POPULÄRT