HemNyheterMarknadsdag i Orrefors med Smedjepremiär och Selbingutställning

Marknadsdag i Orrefors med Smedjepremiär och Selbingutställning

Idag lördagen 2 juli är det Orrefors marknad samt premiär för smedjan, återinvigning av Selbingutställningen och Smécafé öppnar portarna för första gången.

Glasrikets Skatter är den ekonomiska föreningen, som äger Orrefors bruks samlingar av historiskt glas, dokument och fotografier. I fram till den 14 augusti arrangerar Glasrikets Skatter utställningen, John Selbing – Fotografen som skapade vår bild av Orrefors.

En av många förnämliga bilder på utställningen, som John Selbing har tagit.
En av många förnämliga bilder på utställningen, som John Selbing har tagit.

Vem var då denne John Selbing (1908-2001)?

Jo, han anställdes vid Orrefors glasbruk 1927 som assistent till de oerhört välkända formgivarna Simon Gate och Edward Hald. Fyra år senare föreslog Flory Gate, Simon Gates fru, att John Selbing skulle arbeta som fotograf. Efter en kort praktisk introduktion i fotografering blev han Orrefors fotograf under åren 1932-1973.

Under dessa år producerade John Selbing i stort sett allt material för Orrefors som kataloger, annonser och annan säljverksamhet. Inte nog med detta, då han även dokumenterade arbetet på glasbruket, gjorde porträtt av konstnärerna, skapade Orrefors julkort och dokumenterade samhället.

Utställningen ger en utmärkt bild av John Selbings utveckling som fotograf.

 Överförde bilder

Efter år av experimenterande kunde John Selbing 1948 patentera sin metod att på fotografisk väg överföra bilder till glas, vilket användes av glasbruket i alla fall fram till 1977. Inte nog med detta då han även var designer och hade en sparsmakad stil. Den mest kända skapelsen är ”Klot över kon”, som i 500 exemplar användes i en världsomspännande reklam av SAS 1963.

Ett värdefullt stöd fick John Selbing av sin fru, Carola Selbing, som samlade och dokumenterade hans arbete, vilket för övrigt är grunden till utställningen. I sammanhanget bör också nämnas att sonen, Anders Selbing har ordnat upp allt material samt att samtliga familjen Selbing har bidragit till utställningen.

Här ses Roland Larsson och Dick Måård vid ett av vattenhjulen till den gamla smedjan.
Här ses Roland Larsson och Dick Måård vid ett av vattenhjulen till den gamla smedjan.

Hammarsmedjan

Efter ett imponerande arbete under flera år kunde det så kallade Järngänget i Orrefors på nytt få lv den gamla Hammarsmedjan i Orrefors. För tredje sommaren i rad ska den gamla smedjan hållas öppen med premiär idag 2 juli.

Redan 1726 fick Lars Johan Silfversparre privilegium att anlägga ett järnbruk på Orranäs Säteris ägor och därmed grundades Orrefors Järnbruk. Det fanns flera samverkande faktorer bakom järnbrukets tillkomst, nämligen tillgången till sjö- och myrmalm samt vattenkraft. Närheten till skog, som kunde leverera kol till bruket var också avgörande.

 Stångjärn

Ur myr- och sjömalm kunde man framställa järn, som renades och bearbetades i flera steg för att till slut formas till stångjärn, som sedan exporterades från Kalmar. De engelska järnframställningen konkurrerade ut den svenska och Orrefors Järnbruk togs därför ur drift 1914.

Ideella insatser

– Vi har lagt ned massor med tid och kraft på Hammarsmedjan och är inte så lite stolta över att smedjan har vaknat igen efter 100 års tystnad. Våra besökare får uppleva vattenhjulens sång, blåsmaskinens pustande och hammarens dån. Vi hoppas på många besökare även denna sommar. Vid sidan av de ordinarie öppettiderna tar vi gärna emot bussar och grupper. Faktiskt har vi redan haft några visningar för privatpersoner och fler är mer än välkomna, säger Dick Måård i Järngänget.

Maria Rudström guidar i Hammarsmedjan och runt den vackra bruksmiljön i Orrefors.
Maria Rudström guidar i Hammarsmedjan och runt den vackra bruksmiljön i Orrefors.

Under de dagar det är guidningar i smedjan i sommar har PRO öppet sitt sommarcafé Smècafè.

POPULÄRT