HemNyheterBäckebo Sågverk ett framgångsrikt familjeföretag med framtidstro

Bäckebo Sågverk ett framgångsrikt familjeföretag med framtidstro

I morgon kommer höstens första NybroExtra ut. Tema i detta nummer är Skog och Jord. Vi har bl.a gjort ett besök hos det framgångsrika familjeföretaget Bäckebo Sågverk. Reportaget läser ni nedan och i morgondagens tidning.

Bäckebo Sågverk Jarl Franzén AB startade 1949. Det var just Jarl Franzén, som körde igång rörelsen, vilken numera drivs vidare av hans barn, Ulrika Franzén-Friman, Urban Franzén och Roger Franzén.

Sågverket är sedan 1959 på den nuvarande platsen i Bäckebo. Verksamheten är inte oväntat inriktad på gran och furu.

– Jag har huvudansvaret för administrationen, medan mina bröder, Urban och Roger Franzén mer är ute i själva produktionen. Tillgången på råvara är god. Dessutom är det glädjande med det betydande efterfrågan på våra produkter. Vi håller oss inom närområdet, vilket innebär en rad fördelar, berättar Ulrika Franzén-Friman.

I första hand köper sågverket in råvara av lokala skogsägare, men även av Sveaskog och Växjö stift.

Mycket på export

Exportmarknaden är betydande för sågverket i Bäckebo, varifrån leveranser går till England, Danmark, Irland, Belgien, Holland och Nordafrika.

– Vi växte in i detta familjeföretag och numera är den tredje generationen med i bilden, vilket lovar gott för framtiden. Vi har alltid haft målsättningen att ha en bra råvara och bra produkter. Under alla dessa år har ett starkt kontaktnät byggts upp. Det är oerhört viktigt med såväl nöjda skogsägare som kunder, betonar Roger Franzén.

En viktig roll har inköparen Håkan Erlandsson, då han kan allt som krävs inom branschen.

Hela registret

Sågverket behärskar hela registret, alltså planterar man åt skogsägare, gallrar och avverkar. Dessutom är företaget med och tar fram skogsbruksplaner.

– Det är flera skogsägare som bor i storstäderna och inte minst för dem är det viktigt att vi finns med i bilden och sköter deras skog. De självverksamma skogsägarna har numera blivit allt färre. Vi har en egen lastbil och sköter transporterna på egen hand, säger Urban Franzén.

Bäckebo ligger förhållandevis strategiskt till med närheten till hamnarna i Kalmar och Oskarshamn. Även flistransporterna till Södras anläggningar i Mönsterås går smidigt att genomföra.

Företagsledningen vid sågverket tycker det är värdefullt med den lokala anknytningen i flera avseenden.

Modern anläggning

Sågverket i Bäckebo är en modern anläggning, där en rad investeringar har gjorts för att hänga med i utvecklingen.

– Personalen ställer verkligen upp och vi jobbar som ett familjeföretag, där alla känner sig delaktiga. Vi ser ljust på framtiden, då trä är miljövänligt och onekligen något som ligger i tiden, påpekar Roger Franzen.

INGVAR GUNNARSSON

POPULÄRT