HemNyheterVad tycker du ska hända vid Linneasjön?

Vad tycker du ska hända vid Linneasjön?

Alla som bor i Nybro får i dagarna en enkät som handlar om området runt Linneasjön. Till exempel finns frågor om trygghet och tillgänglighet. Syftet är att göra området både roligare och mer tillgängligt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.

 Området kring Linnéasjön har länge varit ett välbesökt rekreationsområde och har också historiskt haft en sådan roll. Nu vill kommunen utveckla området ännu mer och i det arbetet tar man nybroborna till hjälp. Enkäten finns både på webben och i pappersform bland annat på medborgarkontoret och biblioteket i Nybro och den riktar sig till alla nybrobor.

Vid flera tillfällen kommer Nybros kommunalråd Christina Davidson vara ute och dela ut enkäter och svara på frågor kring arbetet med att utveckla området.

POPULÄRT