HemNyheterKonfirmationsläger ett begrepp i Nybro pastorat

Konfirmationsläger ett begrepp i Nybro pastorat

Tydligen är konfirmationsläger mycket populärt i Nybro pastorat. Direkt efter skolavslutningen samlades 46 ungdomar till årets läger i Älghult, som pågår under två veckor. Därefter följer själva konfirmationshögtiden i Madesjö och Nybro kyrkor.

– Intresset fortsätter att öka för dessa läger, som samlar allt fler ungdomar. Utöver vi vuxna är tiotalet tidigare konfirmander från gruppen Kamraterna med. I denna grupp ingår totalt inte mindre än 60 ungdomar. Förläggningen i Älghults skola är utmärkt liksom allt i övrigt, då vi har måltiderna i församlingshemmet och undervisningen i Älghults kyrka, säger komministern och ungdomsprästen Niklas Holmsten, Nybro.

Övriga ledare är diakonerna Karin Pettersson och Mårten Gustafsson samt kantor Vanja Roshagen. Efter alla dessa år finns väl inarbetade rutiner och allt verkar fungerar hur bra som helst.

Viktigt att umgås

– Vi umgås i dess djupaste bemärkelse. Inte minst vid måltiderna är det angeläget att tala om om livet och tron. Alla är skyldiga att respektera varandra.

Samtliga hjälps åt under lägret och man är som en stor familj. Inte minst vid måltiderna handlar det om ett betydande lagarbete. Slumpvisa bordsplaceringar är vad som gäller, alltså ökar kontaktytorna och ingen känner sig ensam.

– Inga mobiltelefoner får finnas med inte enbart vid måltiderna, utan även vid övriga samlingar och gudstjänster. Vi tycker det är viktigt att kunna umgås, utan att mobiltelefoner ska vara med som störande inslag. Vi har väl fungerande rutiner och när så pass många är samlade är det självklart att alla måste accepter våra regler, påpekar Niklas Holmsten.

Viktig gemenskap

– Det är kul med detta konformationsläger och framför allt betyder gemenskapen mycket, säger Ludvig Olsson, Nybro, som är en av deltagarna.

Inga mobiltelefoner får  finnas med vid de olika samlingarna under lägret.
Inga mobiltelefoner får finnas med vid de olika samlingarna under lägret.

 

Ludvig Olsson tycker att att gemenskapen betyder mycket vid konfirmationslägret.
Ludvig Olsson tycker att att gemenskapen betyder mycket vid konfirmationslägret.

 

Iulia Gradinaru bestämde sig tidigt  är välja sommarlägret för konfirmationen.
Iulia Gradinaru bestämde sig tidigt är välja sommarlägret för konfirmationen.

En uppfattning, som fullt ut delas av Iulia Gradinaru och förmodligen av samtliga ungdomar.

– Jag tvekade aldrig att delta i lägret och det är särskilt roligt att få träffa många nya vänner, säger hon.

Klart är att dessa konfirmationsläger är uppskattade, varför allt talar för en fortsättning till nästa sommar!

INGVAR GUNNARSSON

POPULÄRT