HemNyheter”Broa över” är nätverket som ska skapa ett ännu bättre Nybro

”Broa över” är nätverket som ska skapa ett ännu bättre Nybro

”Broa över” är namnet på ett lokalt nätverks-och utbildningsprojekt som över två år, och med totalt 100 deltagare, ska bidra till en positiv framtidstro och samarbetskultur i samhället. Detta genom att erbjuda en exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner från främst det lokala näringslivet, föreningsliv och kulturliv.

Förebilden finns i Falkenberg, där ett liknande projekt genomförts och initiativtagaren lokalt, Nybro företagsgrupp, har varit där och studerat projektet tillsammans med företrädare för Nybro kommun.

  • Vi vill med projektet skapa en grupp med nätverkande och engagerade samhällsbyggare i Nybro som tillsammans utvecklar framtidstron och likt ringarna på vattnet förändrar attityder på ett positivt sätt, berättar Jörgen Ingvarsson som är ordförande i Nybro Företagsgrupp. Han fortsätter:
  • Målet med projektet är att få deltagarna att känna mer ansvar för utvecklingen i kommunen. På sikt ska det stimulera till fler satsningar och samarbetsprojekt som både kan stärka självförtroendet, ge fler arbetstillfällen och öka intresset för Nybro som bostads- och etableringsort.

Nu är nomineringstid för deltagare slutliga urvalet sker senare i höst.

Allt finansieras av SydostLeader och leds av Magnus Wernersson och Tomas Enhager, som också ledde projektet i Falkenberg.

  • Vi tror att nyckelpersoner måste uppmuntras för att ytterligare kunna lyckas. Målsättningen är att deltagarna ska utvecklas men också lära känna ett nytt nätverk och därmed bidra till att skapa ett ännu bättre Nybro. Syftet är kort och gott att lära sig att inse tankens och attitydens direkta påverkan på resultat och prestationer, menar projektledaren Magnus Wernersson.

POPULÄRT