HemNyheterEldningsförbud – Inga valborgseldar får tändas

Eldningsförbud – Inga valborgseldar får tändas

Från och med måndagen 29 april kl. 12.00 råder det eldningsförbud i Kalmar, Emmaboda, Torsås och Nybro kommun.

Det har varit mycket torrt i skog och mark den senaste veckan. De mängder regn som väntas komma denna helgen 27- 28 april innebär endast en tillfällig mindre brandrisk. Från måndag väntas det bli torrt väder igen och brandrisken ökar.

Beslutet innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark tills vidare och att valborgseldar inte får tändas. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län.

Det är tillåtet att:

 grilla eller laga mat vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg.

(iordningsställd plats avser en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material, till exempel betongkonstruktion eller stensättning, samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.)

 i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).

Tänk på

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt erforderlig bevakning utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark.

Frågor hänvisas till Trygghets- och larmcentralen: 0480-45 95 95

POPULÄRT