HemNyheterInvigning av åtkomliga stigen kring Linnéasjön

Invigning av åtkomliga stigen kring Linnéasjön

Många hade samlats vid volleybollplanen i Badhusparken idag när Nybro kommun hade invigning av den nyligen tillgängliggjorda stigen kring Linnéasjön.

Markus Lund, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, klippte bandet och gav en tillbakablick om miljön i badhusparken från brunnsepoken fram till idag med text hämtad ur Lars Theanders bok från 1997.

– Hela parken och området runt Linnéasjön är en mötesplats och finrum för alla. Här pågår aktiviteter året om. Boule, volleyboll, camping, bad m.m. Här finns en välbesökt hundrastgård och fina planteringar. Runt sjön pågår ett ständigt djurskådespel, sa Markus.

– Med hjälp av Gräv och Planering har stigen tillgängliggjorts enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd för tillgänglighet på allmänna platser. Lutningar har jämnats ut och stigen har breddats för att underlätta framkomligheten för den som är rullstolsburen, använder rullator eller kör barnvagn.

– Projektet är ett så kallat LONA-projekt och har därför till 50 % finansierat med statligt stöd från Naturvårdsverket, berättade Ylva Eriksson, natur och friluftsutvecklare som också varit ansvarig för projektet.

I samband med invigningen fanns även möjlighet att testa sina kunskaper om Linnéasjöområdet genom den tipsrunda som hölls längs stigen. Kommunen bjöd alla som kommit till invigningen på kaffe och bullar.

Karl-Gunnar Karlsson kom gående på den nya tillgängliggjorda stigen, som han tycker blivit mycket bra och lätt att gå på. Han berättade om tiden då det fanns en svandamm och restaurang i badhusparken och om alla potentater som besökte Nybro.
– Vi grabbar smög på de fina damerna som hade stora hattar och vita långa handskar och rökte cigarett i munstycke, sa Karl-Gunnar. 

Redan runt 1890 uppfördes det första kallbadhuset vid Linnéasjön som på den tiden hette ”Joelsjön”. Badhuset låg på den sidan där det idag är campingplats.
Foto: Gerhard Köppens Arkiv.

POPULÄRT