HemNyheterÄr det inte dags att Nybros alla broar får egna namn?

Är det inte dags att Nybros alla broar får egna namn?

Har du någon gång stämt möte vid en av broarna i Nybro. Och så letar du i bakhuvudet efter brons namn. Men minns det inte. Och det slutar med att du säger ”bron vid Grönvägen” eller ”bron nere i Badhusparken”. Inte ens bron som är Nybros ursprung, den vid torget med det vackra räcket, har ett jättetydligt namn. Kanske gissar du på Nybron. Eller Nybrobron. Men egentligen vet du inte.

Viktiga broar ute i världen har tydliga namn, men i kommunen som är född vid en bro och med ordet bro i sitt namn finns inga väletablerade bronamn. Så ska det naturligtvis inte vara. Bättre kan vi.

Därför har vi på NybroExtra, via Loa Arvidsson, lagt ett så kallat Nybroförslag till kommunen. Du kan läsa det här nedan. Kort sagt vill vi få tydliga namn på alla broar, och se till att namnen kommer in på alla kartor, både traditionella och elektroniska. Och så klart en skylt på varje bro.

För att kommunen ska behandla förslaget behöver vi få minst 50 Nybrobor som instämmer med förslagsställaren.

Så gå gärna in på kommunens hemsida, nybro.se Där finns Nybroförslaget. Ange att du gillar förslaget om broarna!

Självklart ska vi på NybroExtra följa upp det hela. För vi är ju Nybros egen tidning, och vi gillar alla positiva Nybroitiska saker. Och vill kommunen ha hjälp via medborgarna med förslag på bronamn, så ställer vi gärna upp och arrangerar roliga tävlingar och förmedlar förslag.

Heja Nybro, broarnas kommun!

Här kan du läsa Nybroförslaget:

Till Nybroförslaget

Ge broarna egna namn

Nybro föddes vid en bro och kommunen är döpt efter den bron. Platsen är historiskt betydelsefull och också, som alla broar, en naturlig mötesplats i centrum. Den ligger mitt i ett område som genomgått omfattande upprustning senaste åren. Men till skillnad mot bäcken eller gatorna och platserna runt omkring har själva bron inget tydligt namn, väl känt och konsekvent använt av alla. Det skapar otydlighet och ibland förvirring eller risk för förväxling.

Jag tycker att Nybro kommun ska ge bron, kommunens födelseplats, ett riktigt namn. Jag tycker också att Nybro, som en broarnas kommun, samtidigt ska passa på ge samtliga broar över större vattendrag tydliga egna namn. Det gäller exempelvis broarna vid Grönvägen, i Badhusparken, i centrum, kring Svartgöl och så vidare. Även om namnet Nybro har sitt ursprung i centralorten bör samma ske med andra större broar i kommunen. På något sätt är vi broarnas kommun, och det borde bli tydligare.

Hur kan då detta gå till?

För vissa broar är namnen säkert givna. Problemet är att namnen är relativt okända. I andra fall behöver man kanske skapa nya tydliga välfunna namn, inspirerade av historia eller nutid. Saknas det dokumenterade namn idag så ta hjälp av de engagerade kreativa kommuninnevånarna.

Hur borde det vara?

Varje bro ska ha ett tydligt fastlagt namn som syns på alla kartor. De bör också få en skylt på plats, för att förtydliga kommunikationen.

Se också till att alla elektroniska kartsystem, typ Google maps, Apples kartor eller de som finns i GPS-er, uppdateras med namnen på Nybros större broar.

Är man en kommun som har fötts vid en bro, och med bron som en del av sitt namn, så bör man 2020 också ha broarna sök- och hittbara i alla moderna system.

Broar är viktiga, vackra och starka symboler. Nybro borde bättre ta tillvara på att man är en broarnas kommun.

POPULÄRT