HemNyheterNybro Bostads AB och BoKlok ska bygga 40 lägenheter i Nybro genom...

Nybro Bostads AB och BoKlok ska bygga 40 lägenheter i Nybro genom SKL-avtal

BoKlok och Nybro Bostads AB har skrivit avtal om 40 nya hyreslägenheter. Projektet är avropat inom ramen för avtalet SKL Bostadshus 2016. Markarbetena påbörjas efter sommaren och projektet beräknas vara inflyttningsklart hösten 2021.

– Vi ser fram mot detta projekt då det är hus som är industriellt byggda och i trä. Två viktiga ingredienser för vår miljömässiga satsning i en naturrik skogskommun, säger Sulev Pull, VD Nybro Bostads AB

Projektet kompletterar Nybro Bostads ABs bestånd med fler mindre lägenheter som ger såväl unga som äldre möjlighet att flytta till en mer ändamålsenligt bostad.

–Vi är glada att kunna bidra till utvecklingen av Nybro. Vi bygger med moderna metoder i fabrik. Det gör att vi kan hålla jämn och hög kvalitet och samtidigt halvera byggtiden jämfört med att bygga på traditionellt sätt, säger Jammy Stridsjö, affärsutvecklare på BoKlok.

POPULÄRT