HemNyheterBäckebo Sågverk fortsätter med investeringar

Bäckebo Sågverk fortsätter med investeringar

NybroExtra är idag på väg ut i alla brevlådor. Tema denna månad är Skogen. Bland reportagen kan ni läsa om Bäckebo Sågverk som fortsätter investera.

Bäckebo Sågverk AB startades 1949 av Jarl Franzén. Numera är det de tre barnen Ulrika Franzén Friman, Roger och Urban Franzén, som driver företaget och dessutom finns i personalstyrkan två medarbetare, som utgör den tredje generationen Franzén.  Fortlöpande görs investeringar och det senaste tillskottet är en ny barkmaskin.

Verksamheten är inriktad på gran och furu. Huvudansvaret för administrationen har Ulrika Franzén-Friman. Hennes bröder Roger och Urban Franzén är i huvudsak ute i produktionen. Råvaran köps in av externa skogsbolag.

Brett register

Bäckebo Sågverk har ett brett register då företaget gallrar och avverkar. I övrigt kan nämnas att man bland annat planterar, certifierar och tar fram skogsbruksplaner. 

–Det har blivit vanligt att skogsägare bor långt ifrån sin skogsfastighet och inte minst i sådana sammanhang kommer vi in i bilden. Det finns alltså en del skogsfastigheter, som vi förvaltar och då lämnar vi först förslag på vad, som ska göras säger Roger Franzén.

Stark exportmarknad

Exportmarknaden är påtaglig och sågverket använder sig i de sammanhangen av hamnarna i Oskarshamn och Varberg. Exporten går i första hand till England, Irland, Danmark, Frankrike, Belgien och Nordafrika.

–Vi tryckimpregnerar en del vid Bitus i Nybro, men även i Varbergs hamn. Dessutom har vi ett  bra samarbete med Axelsson Hyvleri AB i Nybro säger Ulrika Franzén Friman.

Trogna kunder

–Vi har bra relationer med våra kunder och brukar sy ihop allt på en och samma lastbil. Kontinuerligt blir sågverket allt effektivare. Vi har helt enkelt en kostym som passar företaget, påpekar Urban Franzén.

Lokal anknytning

Vid Bäckebo Sågverk jobbar ett gott gäng på 15 personer i nära samarbete, som alla har anknytning till bygden.

Inte oväntat har företaget märkt av de pågående Coronatiderna och fick därför göra vissa permitteringar under närmare två månader i våras, men numera snurrar hjulen för fullt igen.

INGVAR GUNNARSSON

POPULÄRT