HemNyheterAvsiktsförklaring för en trafiksäker lösning i Smedstorp och Glasporten

Avsiktsförklaring för en trafiksäker lösning i Smedstorp och Glasporten

Nybro kommuns arbete med att synliggöra trafiksituationen i Smedstorp och Glasporten har gett resultat. En avsiktsförklaring mellan Nybro kommun och Trafikverket är klar som innebär förutsättningar för att genomföra åtgärder för en trafiksäker lösning samtidigt som de möjliggör fortsatt exploatering i området.

Alltför många olyckor har skett i korsningarna vid Glasporten och Smedstorp, som också är ett betydelsefullt exploateringsområde för Nybro kommun. Detta är orsakerna till att det är en stor angelägenhet för kommunen att bidra till att lösa trafiksituationen. Därför har arbete pågått under flera år och nu har en avsiktsförklaring tecknats mellan Nybro kommun och Trafikverket för att ersätta de två plankorsningarna Smedstorp och Glasporten till en planskildhet, inklusive åtgärder på väg 25 och 558 i Nybro kommun.
 

–     Området vid Glasporten och Smedstorp är ett utmärkt område för exploatering och en förutsättning för detta är en säker trafikmiljö. Vårt arbete med detta har varit intensivt och det är betydelsefullt för hela Nybro och alla som passerar att avsiktsförklaringen nu är klar, säger Christina Davidsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

–   Efter flera års påtryckningar är det glädjande att vi äntligen är överens om att åtgärder måste genomföras för att skapa en säkrare trafikmiljö. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av Nybro kommun, säger Mikael Svanström (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

POPULÄRT