HemNyheterFar och dotter ärades under Korpen Nybros årsmöte

Far och dotter ärades under Korpen Nybros årsmöte

Korpen Nybro har hållit sitt 66:e årsmöte för föreningens verksamhet. Föreningen har under många år haft ca 200 medlemmar. 2018 var dock antalet nere på 125. Men nu har föreningen mer än fördubblat den siffran med över 290 betalande medlemmar, mycket tack vare den nya verksamheten Nybro Danssällskap som började 2019.

Föreningens verksamhet har 9 olika sektioner. Kubbverksamhet med sektioner för internt kubb-spel, för Kubb-SM, seniorer samt måndagskubbarna med handikapp. Därtill i Kungshallens lokaler finns Bangolf/inomhus och Hästsko.

Övriga sektioner är Badminton, Dans, Tipspromenader och Terränglöpning för skolungdom

God ekonomi

–Ekonomin har varit god. Många aktiviteter har möjliggjort detta. Vi har två Kubb-SM för Singel- och Lagspel i Kubb samt anordnar HÖSTSKON för hästskokastare. Vi söker LOK-stöd, hyresbidrag och hyr ut lokalen.  Vi arrangerar de positiva verksamheterna Påskpromenaden och Tomtesmyg. Som alla föreningar, så har vi också Medlemsavgift. Årets stora förnyelse var bildandet av en danssektion, döpt till Korpen Nybro Danssektion, berättar Bo Petersson, sekreterare.

Utmärkelser

På årsmötet togs beslut att utveckla Korpens verksamheter och inriktningar.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar där de flesta ledamöter omvaldes, delades flera utmärkelser ut. Nils-Åke Hansson och Billy Jonsson fick efter 5 år en förtjänstnål,

Kenneth Eriksson och Liclott Håkansson som har varit med i 10 år fick Hedersnålen och Helena Mertner som funnits med som en tongivande person i 25 år tilldelas guldnålen, som är Korpen Sveriges högsta ledarutmärkelse. Dessutom hyllades Bo Petersson för 50 års ledarskap i Korpen Nybro.

POPULÄRT