HemMinns mitt NybroMonika Jonsson har blivit trogen sitt kära Nybro under hela livet

Monika Jonsson har blivit trogen sitt kära Nybro under hela livet

Utan tvekan kan 74-åriga Monika Jonsson sitt Nybro som hon håller högt och har bott där hela sitt liv. Under flera år hade hon anställning vid Nybro kommun och arbetade nära kommunalråd och kommunchefer, vilket gav en god inblick i kommunens inre liv.

–Jag började första klass i Fagerslättsskolan 1953. Skolan var helt ny och det fanns då endast småskolan med ettan och tvåan. De två första åren var Elisabet Gustafsson vår lärare. Sedan vi hade Barbro Madebrink ett år och därefter Oskar Gustafsson de tre påföljande åren, säger Monika Jonsson.

Därefter valde hon den treåriga realskolans handelslinje och tog examen 1962. Direkt fick Monika Jonsson anställning vid dåvarande AB Nybro Wellkartong som kontorist, där det för hennes del handlade om order och offerter.

–Redan 1963 flyttade Wellkartong till Jönköping och de anställda fick erbjudande att följa med, men jag valde att bli kvar i Nybro och nästa jobb blev vid Skatt- och bokföringsbyrån.

Jobb vid drätselkontoret

–Något som fick stor betydelse var anställningen vid Nybro stads drätselkontor, där jag började i december 1964 och jobbade då åt ekonomiansvarige Börje Lilja. Tre år senare hade jag främst kommunalborgmästare Gillis Elfving och drätselkammarens ordförande Alf Johansson som mina uppdragsgivare.

Under 1967 och 1968 handlade det mycket om den förestående kommunsammanslagningen, då Nybro stad, Hälleberga, Madesjö, Alsterbro samt delar av Motorps kommun skulle införlivas med Nybro från och med den 1 januari 1969.

–Det var många olika uppgifter för mig och hade exempelvis hand om handelsregistret och inregistreringen av nya företag. Dessa uppgifter tog länsstyrelsen senare över.

Sju kommunalråd

Under sina många år vid först Nybro stad och senare Nybro kommun var det sju olika kommunalråd och tre kommunchefer, som Monika Jonsson hade ett nära samarbete med.

–Jag minns väl Alf Johansson och den förstämning det blev vid hans bortgång. Naturligtvis hade kommunalråden olika karaktärer, men jag samarbetade med samtliga utan några som helst problem. De sista åren var Stig Davidson och Markus Lund kommunalråd. Sista i raden av kommunchefer var Nils-Erik Gustafsson, som var oerhört positiv till sin läggning.

Uppgifterna vid Nybro var åtskilliga och mycket varierande. Bland annat skulle Monika Jonsson hålla reda på exempelvis kommunalrådens och kommunchefens almanackor och bokningen av deras resor, ansvara för diariet och skriva och expediera massor med protokoll.

–Då vårt kommunalråd och kommunchef med flera var borgerliga vigselförrättare så skrev jag vigselprotokoll och såg till att brudparen blev registrerade. Dessutom var jag arkivansvarig. 

Allt i allo

–Jag var något av allt i allo, men det var hela tiden roligt på jobbet. Speciellt mycket krävdes vid valen, men även i de sammanhangen kom jag snart in i rutinerna. 

Under de inledande åren var Monika Jonsson liksom det mesta av förvaltningen i lokaler i gamla stadshuset och när antalet anställda fick man använda hotellrum på Stora Hotellet till kontorslokaler. Senare var hon med om inflyttningen i kvarteret Balder 1982.

–Jag hann med 44,5 år vid Nybro kommun och blev verkligen avtackad. Självklart kände jag väl till de olika ärendena och minns att Stig Davidson i sitt tacktal nämnde att han kunde se på mitt ansiktsuttryck om en fråga hade gått i rätt eller motsatt riktning för mig!

Monika Jonsson blev varmt avtackad efter inte mindre än 44,5 år vid Nybro kommun. 

Promenader och badminton

Monika Jonsson gick i pension 2009, men har för den skull mycket på programmet.

–Jag är ofta ute och promenerar i våra strövområden, alltså Svartbäcksmåla och Desemåla samt på våra gång- och cykelvägar i centrala Nybro.  Dessutom har jag hållit på med badminton i många år och var med, då vi förra året startade upp BK 71 Nybro Badmintonklubb på nytt. Vi har två grupper igång, men det kan bli fler så snart pandemin är över. Föreningslivet har legat mig varmt om hjärtat i alla år och jag har ställt upp som sekreterare i IK Hinden, Nybro IF Sim och BK -71 Nybro Badmintonklubb. 

Resor har stått högt upp på agendan för Monika Jonsson och henens man Lars Jonsson.

–Vi har nog gjort 90-talet resor, ibland fyra till fem om året. Det har mest blivit i Europa och vid en del tillfällen med barn och barnbarn. I dagsläget går det naturligtvis inte att resa, men vi hoppas kunna sticka iväg någon gång under hösten, summerar Monika Jonsson.

INGVAR GUNNARSSON

POPULÄRT