Gräv och förbättra där du står – kommunen besöker företag i centrum

0
1929
Christina Davidson, Lars-Gunnar Hellström, Ann Arleklo, Carina Åresved-Gustavsson, Tobias Fagergård Maria Faltin, Stig-Roland Fagergård, Susanne Stockman och Mikael Svanström från kommunstyrelsens arbetsutskott är på väg ut till företagen i centrum.

Idag besöker kommunstyrelsens arbetsutskott 15 företag längs med Storgatan. Syftet med besöken är att förbättra företagsklimatet och stärka kontakten med näringslivet, vilket ska stimulera tillväxt för befintliga företag och ge möjligheter till nya företag i form av nyetableringar och nystartsföretag.

– Tanken är att ”Gräv och förbättra där du står” och då kommer alla små steg leda oss framåt, säger Maria Faltin, näringslivschef.

Företagen som får besök får svara på frågor om framtiden, visioner, kontakt med kommunen, hur de trivs i kommunen och vad de saknar som företagare.

Följande företag får besök: Elon, Lindex, Nybro Foto, Sportringen, Bohmans Bokhandel, Karamellen, Skräddaren, Grattes, Cazandra, Duveskogs, Roya, Magazine Lou, Pizzeria Viktoria, ChenShi Kök och Stjärnurmakarna.